ΒΡΑΧΥΣ ΧΑΛΙΝΟΣ

Εκτομή Βραχύ Χαλινού. Δείτε το βίντεο παρακάτω: