Αφαίρεση Pig Tail

Δείτε την επέμβαση στο παρακάτω video.